BARN PÅ FLUKT FRA KRIG

En far bærer sitt barn i en koffert. De er på flukt fra bomberegnet i hjembyen i Syria. Sammen med tusenvis av andre flykter de til fots fra den brutale konflikten - der ingen er trygge fra krigshandlingene. Selv ikke barna.

Tenk deg selv å måtte forlate alt på denne måten. Familien. Vennene. Hjemmet ditt. Nabolaget. Tryggheten som nå er byttet ut med redsler. For et barn er dette ekstremt traumatisk.

Fra den Sentralafrikanske Republikk til Sør-Sudan, og fra Syria til Afghanistan, har angrep mot barn fortsatt med uforminsket styrke de første månedene av 2018.

Uten samvittighet eller ansvarlighet, har stridende parter fortsatt å overse en av de mest grunnleggende reglene i krig: Beskyttelsen av barn.

Barn trenger fred og beskyttelse til en hver tid. En av de mest grunnleggende regler i krig er at man ikke angriper sivile - og spesielt barn. Når krig bryter ut må disse reglene overholdes. De som bryter dem må holdes ansvarlig. Nok er nok. Stopp angrep på barn.
Henrietta Fore, Executive Director i UNICEF

UNICEF jobber i konfliktområder over hele verden for å lindre lidelsene til barn som har havnet i krigens midte. Vi sørger for at barn på flukt får dekket grunnleggende behov som tak over hodet, helsetjenester, rent vann og vaksine. Vi hjelper dem å finne tilbake til familiene sine når krigen har skilt dem fra hverandre. Vi forhandler med de stridende løslate barnesoldater. Vi gir barna psykososial støtte for å bearbeide traumene de har opplevd. Vi gir dem en utdanning så de kan skape en framtid for seg selv og familiene sine, og være med å bygge opp igjen landet sitt når krigen endelig er over. Som UNICEF-fadder er du med på dette.

TRENGER HJELP

Barn på flukt har forlatt alt for å finne trygghet. Mange har vært tvunget på flukt flere ganger før de endelig finner et sikkert sted å være. De har et voldsomt behov for hjelp når de kommer fram. Mange er utslitte og underernærte etter lange og krevende reiser - og trenger helt grunnleggende hjelp som rent vann, ernæring og medisiner.

To syriske gutter får tilgang til vann i teltleiren for flyktninger i Bekaa Valley i Libanon. Foto: Metee Thuentap 2018

 

Normalt liv så raskt som mulig

Bildet over er fra en treltleir for flyktninger i Libanon. Men det er faktisk bare en brøkdel av flyktninger som blir bosatt i slike leirer. De aller fleste flytter inn hos familie, finner sikkerhet i nedlagte bygninger eller hos lokalbefolkningen. Noe av det viktigste er å gi disse menneskene et så normalt liv som mulig - så fort det lar seg gjøre. UNICEF samarbeider derfor tett med staten og lokale aktører for å sikre integrering og og langsiktige løsninger for flest mulig. 

Best mulig skolegang

Det er for eksempel viktig å få barna inn i skolen så raskt som mulig. Vi jobber aktivt sammen med lokale skoler og utdanningsmyndigheter for å finne de beste løsningene for barna. Samtidig jobber vi også sammen med skolevesenet i opprinnelseslandet, for at barna fortsatt skal kunne få med seg pensum som de vil trenge når de endelig kan flytte tilbake til hjemlandet sitt.

De to syriske jentene Sara (12) og Bayan (13) viser frem tegninger på en skole i Jordan. Sara vil bli klesdesigner og Bayan liker å uttrykke seg gjennom tegning. Begge får utdanning gjennom det UNICEF-støttede Makani-senteret. Foto: Sebastian Rich 2017

DU KAN VÆRE MED

Som UNICEF-fadder er du med på å skape en bedre fremtid for hvert barn. Ved å gi et fast månedlig bidrag sørger du for at vi kan fortsette arbeidet og at nødhjelpen blir forutsigbar, slik at arbeidet aldri stopper opp. Du er med på å sette barns rettigheter og oppvekstsvilkår øverst på den politiske agendaen. Du støtter et sterkt og uavhengig FN-organ som har en unik mulighet til å påvirke regjeringer, myndigheter og andre beslutningstakere for at de skal prioritere og respektere barns behov og rettigheter. Still deg på barnas side sammen med oss.

BLI MED Å SKAPE VARIGE ENDRINGER FOR BARN

Hva koster fadderskapet?

Folk flest velger å gi 250/mnd (9/dagen). Du betaler enkelt med avtalegiro hver måned. Dette er den mest kostnadseffektive måten å hjelpe på. (Beløp over 500 pr år, gir deg skattefradrag).

Hvor mye kommer frem?

For hver hundrelapp du gir, går 75 kroner direkte til vårt arbeid for verdens barn. Vi bruker 22 kroner på å få inn enda flere hundrelapper - inntektsgivende arbeid. 3 kroner går til administrasjon. Vi er medlem av innsamlingskontrollen.

Er det bindingstid?

Å være UNICEF-fadder er ikke bindende og du kan avslutte fadderskapet når du ønsker. Ta kontakt med oss på e-post: giver@unicef.no eller telefon 241 45 100 hvis du har spørsmål.

Unicef