UNICEF og barn i verden

Ett av tre mennesker i verden er barn. Barnekonvensjonen sier at alle har rett til et trygt og godt liv og voksne som passer på dem. Altfor mange får ikke det de har rett til. Millioner av barn har det vondt på grunn av fattigdom, rundt 168 millioner driver med barnearbeid, over 250 000 er barnesoldater og mange millioner er gatebarn. Her kan du lese mer om hvordan barn i verden har det og hva UNICEF gjør for barn.