FNs bærekraftsmål

25. september 2015 var verdens ledere samlet i FNs generalforsamling. (Generalforsamlingen er møter som holdes hvert år for alle de 193 medlemslandene i FN. Hvert land har en stemme.) Der ble de enige om en plan for en bedre verden. Planen er 17 mål som skal nås innen 2030. De kalles FNs bærekraftsmål. Her er en oversikt over hva målene handler om:

Utrydde fattigdom unicef bærekraftsmålUtrydde sult unicef bærekraftsmålGod helse unicef bærekraftsmålGod utdanning unicef bærekraftsmålLikestilling mellom kjønnene unicef bærekraftsmålrent vann og gode sanitærforhold unicef bærekraftsmålren energi for alle unicef bærekraftsmålanstendig arbeid og økonomisk vekst unicef bærekraftsmålinnovasjon og infrastruktur unicef bærekraftsmålmindre ulikhet unicef bærekraftsmålbærekraftige byer og samfunnansvarlig forbruk og produksjonstoppe klimaendringene unicef bærekraftsmålliv under vann unicef bærekraftsmålliv på land unicef bærekraftsmålfred og rettferdighet unicef bærekraftsmålsamarbeid for å nå målene unicef bærekraftsmålfns bærekraftsmål

Målene skal hjelpe oss med å gjøre verden til et bedre sted for alle mennesker som lever nå uten å ødelegge for dem som kommer senere. Det kaller vi bærekraftig utvikling. Nedenfor kan du se en kort film om bærekraftig utvikling.

 

Bærekraftsmålene erstatter FNs Tusenårsmål som hadde frist innen utgangen av 2015.

motsetning til Tusenårsmålene, som var mest beregnet på utviklingslandene (de fattigste landene), gjelder bærekraftsmålene alle land - også Norge. Det betyr at politikerne våre må ta hensyn til målene når de planlegger hva de skal gjøre. Norge skal lage en plan som skal sørge for at målene blir fulgt opp her i landet. Vi kaller det en nasjonal handlingsplan. Flere av bærekraftsmålene handler om å stoppe klimaendringene og ta vare på kloden vår.

Nedenfor er en film om bærekraftsmålene.

 

Alle må være med!

Alle kan gjøre en innsats for å nå bærekraftsmålene, både barn og voksne. I filmen nedenfor hører du om hva ungdommer forskjellige steder i verden har gjort for bærekraftsmålene. Kanskje du får ideer til noe du kan gjøre?

Hva er viktigst for deg?

Du kan stemme på de sakene som du synes er viktigst for en bedre verden. På denne FN-siden (engelsk) kan du stemme på seks av 17 saker. Etterpå kan du se en film som presenterer valgene dine.