Engasjer deg!

Bilde fra Natur og Ungdom
Barn og unge har rett til å si sin mening og bli tatt hensyn til!

Barnekonvensjonen sier at du har rett til å si sin mening og at din mening skal bli lyttet til. I barnekonvensjonens artikkel 12 står det: "Alle barn har rett til å si sin mening, og deres mening skal bli tatt på alvor." Dette gjelder både hjemme med foreldre og søsken, på skolen med lærere og andre elever, på fritiden og i lokalsamfunnet der du bor. Selv om det ikke alltid blir slik du ønsker, skal du få si din mening og bli hørt i saker du er opptatt av. 

Du har også rett til å være med i organisasjoner og klubber så lenge det ikke bryter med andres rettigheter. Nedenfor finner du ideer til måter å engasjere seg på og bety noe for andre. Kanskje du har flere ideer selv? Da vil vi gjerne høre om det. Send oss gjerne et bilde også. Send til ellen.sandoe@unicef.no.