Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter. Bærekraftsmålene reflekterer de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling: Klima og miljø, økonomi og sosiale forhold. 

FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål. Målene skal fungere som en felles global plan for land, næringsliv og sivilsamfunn. 

Et av hovedprinsippene i bærekraftsmålene er at ingen skal utelates (Leaving no one behind). De mest sårbare menneskene må derfor prioriteres.

Bærekraftsmålene i Norge

Bærekraftsmålene gjelder for alle land i verden - også de rike. Det betyr at bærekraftsmålene må påvirke norsk politikk. Mange av målene er allerede oppfylt i Norge, men ikke alle. Vi jobber hver dag for ar barns rettigheter også blir innfridd i Norge.  

Bærekraft = Barn

Barna er både fremtidige generasjoner og de mest sårbare blant oss. Derfor sier UNICEF at bærekraft=barn. Klarer vi ikke å gi barna det de trenger, så skaper vi ikke varig eller bærekraftig endring. Verdenen blir bedre når barn overlever, vokser opp og utvikler seg til sitt fulle potensial. Bærekraft er bedre levevilkår for barna og at deres rettigheter blir innfridd. Barnas egen lov, Barnekonvensjonen og barnas rettigheter gjelder i alle land.

UNICEF Norge og FN-sambandet har laget et eget undervisningsopplegg om bærekraftig utvikling for skolene.

Bærekraft = Handlekraft

Men tida tikker fort mot 2030. Skal vi nå bærekraftsmålene innen 2030, må vi brette opp ermene og sette i gang. I UNICEF jobber vi allerede på spreng i vårt programarbeid for å nå stadig flere barn med vaksiner, ernæring, rent vann og utdanning. Men skal vi nå de ambisiøse målene må vi gå sammen med andre. Vi må konkret handle og finne ut hvilke løsninger som skal til. Ord må tre til side for handling. Da er landenes regjeringer helt avgjørende, men også næringslivet har en viktig rolle å spille.

Næringslivets rolle

Tusenårsmålene (2000-2015) førte til stor framgang på områder som utdanning og helse, men har også blitt kritisert for kun å adressere symptomer på fattigdom.

Av de 7 tusenårsmålene nådde verden tre av dem, men selv om ikke alle kom helt i mål, så har vi sett fantastiske resultater siden 1990. Kilde: FN-sambandet 2015

Bærekraftsmålene skal gjøre noe med årsakene til fattigdom, ulikhet og klimaendringer. Derfor er næringslivets og eiernes rolle og ansvar mye tydeligere fremhevet i de nye målene fra 2015.

I UNICEF vil vi jobbe tett med bedrifter på bærekraftsområdet. Allerede i dag jobber vi bredt med bedrifter for å skape en bedre fremtid for barna. Samtidig jobber vi akkurat nå med å gi bedriftene og eierne enda mer skreddersydde muligheter til å bidra positivt til endringer i sin egen verdi- og leverandørkjede.

UNICEF jobber direkte med ledelsen på tekstilfabrikker i Bangladesh og Vietnam. Vi ønsker bedre forhold for arbeidende foreldre for at de skal kunne ta vare på barna sine: Barselpermisjon, ammepauser og legeundersøkelser før og etter fødsel. Sammen med det norske Oljefondet jobber vi for at tekstilselskapene de investerer i skal ta ansvar for at barna skal få det bedre.

Vi jobber akkurat nå med nye bransjeinitiativ innen landbruket, shipping og IKT, så hvis du er interessert i å lære mer om disse eller andre iniativ er det bare å ta kontakt med oss.  

UNICEFs podkast om bærekraft

Vil du vite mer om bærekraft? Hør vår podkast "Bærekraftspodden", som gir deg en innføring i bærekraftsmålene - og samtidig utfordrer politikere, bedriftsledere, investorer og andre på hvordan vi konkret skal levere på bærekraftsmålene innen fristen i 2030.

UNICEF har unik gjennomslagskraft
Med alle FNs medlemsland i ryggen har vi en større sjanse for å lykkes
UNICEF fører an i utviklingen
Ved å kombinere det beste fra ny teknologi og lang erfaring setter vi nye standarder på hva som er mulig å få til
UNICEF når flere barn enn noen andre
46%
av alle verdens barn får vaksiner fra UNICEF

Aktuelt UNICEF Norge

- Det finnes ingen bedre måte å kick-starte et nytt skoleår på enn med UNICEF-runden! Det forteller faglærer i kroppsøving ved Nordstrand...

UNICEF Norge ber om lovregulert forbud mot markedsføring av usunn mat og drikke rettet mot barn. Et eksempel på dette er 18 års aldersgrense...

Unicef