Arranger innsamlingsaksjon

  • Idé - Denne jentegjengen solgte selvlagde smykker på Youngstorget i Oslo.
  • Idé - mini OL. To familier på Varø arrangerte mini-OL, med utlodning, tombola, kiosk og betaling for å være med. Idrettene de kunne være med på var fotballturnering, spyd, pil og bueskyting, stafett, kanopadling, natursti og hinderløype for de yngste.
  • Idé - bøsseinnsamling og auksjon, er blant aktivitetene under aksjonsuka til studentene på NHH.

Med enkle midler kan dere gjøre noe verdifullt for andre mennesker! Vi oppfordrer deg til å tenke kreativt og utradisjonelt, men gjerne i en kombinasjon med tradisjonelle innsamlingsmetoder, som å gå med bøsse, utlodning og vaffelsalg. Det viktigste er at dere blir fornøyd med resultatet.

Kreativitet og engasjement er alt som skal til. Bruk det for å gjøre innsamlingsaksjonen vellykket. Hodene og ideene våre er tross alt de beste og billigste ressursene vi har.

Hvem skal være med?

Det er vanskelig å gjennomføre en innsamling helt på egenhånd. Få med deg klubben du er medlem av, bedriften eller organisasjonen du jobber i, venner, medelever, medstudenter og familie. Det viktigste argumentet i rekrutteringen, er at dere gjør noe verdifullt for andre mennesker samtidig som dere har det gøy.

Hva skal pengene gå til?

UNICEF har prosjekter i ulike land og verdensdeler – vi arbeider i over 190 land. Om dere vil samle inn til UNICEF arbeid for alle barn, og gi pengene dit behovet er størst, eller til et bestemt prosjekt, UNICEF Norge øremerker penger til, er opp til dere.

Tankekart for å finne den best innsamlingsidéen

Sett opp et tankekart og velg en person til å skrive ned alle idéene som kommer opp. Hensikten med tankekart er å sette i gang en slags kjedereaksjon av idéer blant deltagerne. På den måten kan dere bygge på hverandres ideer. Ingen ideer er dumme, for ofte er det nettopp disse idéene som kan ha noe genialt ved seg.

Utgangspunktet er for eksempel ”innsamling”. Dette ordet settes midt på et ark, og alle sier hva de assosierer med dette ordet. Bøsser, utlodning, sponsorer og underholdning kan være ord som kommer opp. Disse ordene settes rundet ordet ”innsamling” slik at de igjen blir utgangspunkt for nye ideer og assosiasjoner. Så er det viktig å komme opp med ideer innenfor disse ordene igjen. Sånn holder dere på helt til dere føler at dere sitter med en god og gjennomførbar idé.

Husk at dere skal tenke stort og sprøtt, men innenfor lovens, høflighetens og UNICEFs retningslinjer.

Send oss en mail når dere har bestemt dere for innsamlingsaktivitet/er og vi kan se hva UNICEF Norge kan være behjelpelig med ift bøsser, informasjon …

Hvem gjør hva?

Det kan være greit å ha to personer som har det overordnede ansvaret: en leder som har hovedansvar og en økonomiansvarlig som holder oversikt over hvor mye penger som dere samler inn og eventuelle bidrag fra sponsorer.

Pressedekning

Pressedekning kan være viktig for innsamlingsresultatet. I tillegg er det både morsomt og motiverende å se at innsatsen blir lagt merke til. Det er ofte lettere å få dekning i lokalpressen enn i store og landsdekkende medier. Et par stikkord som øker sjansen for pressedekning av en innsamling:

  •     uventet,
  •     humoristisk,
  •     sjarmerende og
  •     dagsaktuell.

Det er lurt å ringe en journalist direkte, og helst god tid i forveien. Det kan også være nyttig å skrive en kort pressemelding og sende ut på e-post til ulike redaksjoner. Husk å skrive hva som skjer, hvor, når, hvordan og hvem som er kontaktperson. Sett gjerne inn noen sitater fra den som leder aksjonen og legg gjerne ved et bilde som kan brukes på trykk.

Heng opp lapper og plakater i nærmiljøet om aksjonen din, slik at alle får vite om den.

Lurt å bry seg

Legger dere mye innsats i en innsamling, vil både jevnaldrende og potensielle arbeidsgivere legge merke til dere. En slik deltakelse er bra å ha på en cv, samtidig som du viser venner og kjente at du bryr deg!

Unicef