Hovedside

OM DU MENER AT HVERT BARN ER LIKE MYE VERDT TRENGER VI DEG NÅ.

Sammen vil vi kjempe for de samme verdiene du tror på - i saker som angår oss alle. Sammen vil vi bygge en fremtid der alle barn er like mye verdt å satse på, uansett hudfarge, kjønn, religion eller sosial bakgrunn. Sammen har vi større sannsynlighet for å lykkes.

Vi tror på styrken som bor i hvert barn, og at alle kan være med på å skape sin egen fremtid. Om de bare får en rettferdig sjanse.

Aktuelt

Leo Ajkic er UNICEF Norges nyeste ambassadør

Programleder og journalist Leo Ajkic er UNICEF Norges nyeste ambassadør. Sammen med UNICEF vil han kjempe for at alle skal føle seg inkludert i fellesskapet.

Norge må hente barn og familier fra Hellas nå

Over 5.200 barn er alene på flukt i Hellas. UNICEF Norge ber regjeringen bli med på den grenseløse dugnaden for å gi barn håp om en bedre fremtid.

Norske barn vil tilbake til hverdagen

Barn påvirkes negativt av koronasituasjonen, og savner den normale hverdagen, viser en ny undersøkelse gjort av UNICEF Norge.
Vi kjemper for at hvert eneste barn skal ha mulighet til å oppleve gleden av kun å være et barn.

BLI MED! BEKJEMP ENHVER FORM FOR URETT OG OVERGREP MOT BARN.

Sammen vil vi sørge for å finne nye og mer effektive måter å løse både fremtidige og eksisterende utfordringer på - ikke bare for å imøtekomme akutte behov, men like mye for å løse fremtidige utfordringer vi vet vil komme. Sammen vil vi kjempe for barns rettigheter, idag og i morgen.

Vi står på barnas side. Uavhengig av bakgrunn, livssyn og livssituasjon skal alle barn oppleve trygghet og bli møtt med verdighet.
Bærekraft handler om å ta ansvar for barna som skal arve jorden etter oss. For det er dem det hele handler om.